top of page
Mips logo_hjälm.png

2 MILLISEKUNDER SOM KAN FöRäNDRA LIVET - Två millisekunder. Det är snabbt. Hur snabbt? Det är 100 gånger snabbare än en blinkning... 10 gånger snabbare än ett slag av en kolibrivinge

... Vid en kollision är det under dessa 2 millisekunder som det avgörs om man kommer drabbas av en hjärnskada eller inte.

DET BÖRJADE I SVERIGE - Det hela började i Sverige och har förändrat en hel bransch. Se Historien om MIPS här.

MIPS IMITERAR HJАRNANS SАTT ATT SKYDDA SIG. Hjärnan är omgiven av trögflytande ryggmärgsvätska som skyddar hjärnan

från yttre våld genom att hjärnan tillåts förflytta sej något. För att fånga upp de krafter som skapas av yttre vМld har man genom en unika MIPS teknologin återskapat en identisk funktion. Detta genom det extra skal man hittar pМ MIPS utrustade hjälmar. Detta lågfriktions skal som rör sej helt oberoende härmar därmed ryggmärgsvätskans funktion, och absorberar skadliga stötar som annars skulle ha överförts till hjärnan

MIPS@ TESTCENTER, TÄBY. Mips testar i två olika typer av riggar. Med avancerad teknik på såväl rigg som analysprogram kan man med exakthet säkerställa att de varumärken som jobbar med Mips® integrationen håller i verkligheten de krav man ställer för att få använda Mips logon. Varje modell och storlek får genomgå dessa test innan de går ut på marknaden. Mips ingenjörerna behåller att dessa testade hjälmar och data för att kunna gå tillbaka och fortsätta utveckla både sin egen produkt som varumärkets.

bottom of page